Nowa turbina zapewnia większą sprawność

Obecnie jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących energii jest jej pozyskiwanie oraz przetwarzanie na inne postacie. Ze względu na wzrost zapotrzebowania na energię, przedsiębiorstwa które zajmują się zawodowo tym zagadnieniem wprowadzają w życie coraz to nowe rozwiązania, które mają na celu unowocześnienie systemów pozyskiwania i wytwarzania energii a co za tym idzie podniesienie sprawności.

Większy uzysk energii dzięki nowoczesnym turbinom

turbiny noweEnergia wytwarzana jest w budynkach zwanych elektrowniami, które umożliwiają jej generowanie. Istnieje wiele metod wytwarzania prądu. Jedną z nich jest spalanie paliw stałych, dzięki któremu wytwarzana jest para wodna pod odpowiednim ciśnieniem. Ta z kolei napędza łopatki turbiny, która wprawa w ruch generator. W innych rozwiązaniach do wytworzenia energii używane są na przykład odnawialne źródła takie jak wiatr, pływy morskie, biomasa czy panele fotowoltaiczne. W takim przypadku do usprawnienia procesu stosuje się turbiny nowe, które posiadają lepsze właściwości mechaniczne. W przypadku nowych turbin możliwe jest generowanie większej ilości energii przy zachowaniu takich samych warunków początkowych jak na przykład ilość zużytego w procesie paliwa czy wietrzność danego regionu. Nowe turbiny zapewniają większą niezawodność całego procesu oraz posiadają większą żywotność w porównaniu do rozwiązań starszej generacji. Nierzadko są one wykonywane z nowych stopów metali czy odpowiedniej jakości tworzyw polimerowych.

Przykładowo do produkcji turbin wiatrowych używa się różnego rodzaju kompozytów, z których wykonane są łopaty wirnika. W wyniku tego możliwym staje się zmniejszenie wagi całej turbiny. Reasumując zastosowanie nowej generacji turbin w rozwiązaniach z zakresu energetyki przynosi wymierne korzyści. Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest uzyskanie optymalnej sprawności procesu.